Protetyka

Leczenie protetyczne jest leczeniem mającym na celu „przywrócenie” utraconych wcześniej zębów.

Oferta gabinetu

 • Rekonstrukcje koron zębów na własnych (zachowanych) korzeniach poprzez wkłady
 • Uzupełnienie brakującego zęba bezpośrednio po ekstrakcji lub wypadnięciu, czy jego wybiciu lub uszkodzeniu wskutek urazu
 • Protezy natychmiastowe
 • Most na włóknie szklanym
 • Implant zaopatrzony bezpośrednio po wszczepieniu estetyczną koroną tymczasową
 • Protezy całkowite
 • Protezy częściowe
  • akrylowe
  • szkieletowe
  • elastyczne
 • Protezy na elementach mocujących (zasuwy, zatrzaski)
 • Protezy na implantach i magnesach
 • Korony i mosty
 • Mosty na włóknach szklanych
 • Szynowanie zębów

Na wszystkie prace jest udzielana gwarancja, a po upływie terminu gwarancji w ramach rękojmi wszelkie usterki są usuwane bezpłatnie przez okres 6 miesięcy.

Refundacja z NFZ - bezpłatne świadczenia gwarantowane