Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dotycząca pacjentów

 

Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób bezpieczny, zgodny z regulaminem świadczenia usług, umową oraz z przepisami prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

Drogi pacjencie, Administratorem Twoich danych osobowych jest Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr n.med Hanna Werner, zwana dalej: „Administratorem”.
Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres : 41-902 Bytom ul Podgórna 2 lub telefonując pod numer 32/386 05 65.
Twoje dane przetwarzane są w celu świadczenia usług medycznych, przetwarzania danych związanych z ewidencjonowaniem i rozliczaniem świadczeń z NFZ oraz wykonawstwa prac protetycznych przez podwykonawców. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.
W zawiązku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Przekazanie nam Twoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 2.
W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
* profilowanie oznacza dowolna formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
Teren obiektu objęty jest monitoringiem wizyjnym.
Twoje dane przetwarzane są również w celu ochrony obiektu i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie naszej praktyki. Monitoring wizyjny realizowany jest w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż przez okres jednego miesiąca. System monitoringu wizyjnego obejmuje: wejście do budynku a także klatkę schodową, korytarz i poczekalnię przychodni.
Serwis stomatologia-werner.pl chroni prawo do prywatności swoich użytkowników. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w sposób zgodny z przepisami o ochronie danych osobowych, RODO i zgodnie z ich przeznaczeniem. Wszelkie informacje będą w należyty sposób chronione przed nieuprawnionym dostępem. Informujemy o przysługującym każdemu, zgodnie z prawem, prawie wglądu do własnych danych osobowych i do zgłaszania poprawek.

 

Polityka cookies

W celu dostosowania treści i usług dostępnych za pośrednictwem Portalu stomatologia-werner.pl do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników, Administrator używa tzw. cookies, tj. krótkich informacji tekstowych zapisywanych na komputerze Użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Portalu oraz umożliwiają sprawne identyfikowanie Użytkownika i jego preferencji co pozwala na poznanie jego zachowań i zainteresowań. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże wyłączenie cookies może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niniejszego Portalu.

Szczegóły odnośnie plików cookies zamieszczono na stronie https://stomatologia-werner.pl/pliki-cookies/

Podziel się: