Refundacja NFZ

Informujemy, iż realizacja kontraktu z NFZ jest obecnie zawieszona do odwołania.

Wykaz świadczeń gwarantowanych

Pacjentom przysługują między innymi

 • badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej
 • badanie lekarskie kontrolne
 • leczenie próchnicy zębów
 • świadczenia z zakresu leczenia endodontycznego (kanałowego) zębów jednokanałowych
 • usunięcie złogów nazębnych
 • leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej
 • usunięcie zęba oraz niektóre zabiegi chirurgiczne
 • zdjęcia rentgenowskie wewnątrzustne w razie potrzeby
 • znieczulenie miejscowe

Leczenie protetyczne

W ramach bezpłatnych świadczeń pacjentowi przysługuje także leczenie protetyczne. W razie konieczności, pacjent ma prawo do leczenia z zastosowaniem protez akrylowych w szczęce i żuchwie raz na 5 lat.

Pacjentowi przysługuje także prawo do bezpłatnej naprawy protezy raz na 2 lata (także w większym zakresie, np. z wyciskiem lub podścieleniem protezy). Pacjent powinien także potwierdzić (na zleceniu) odbiór wykonanej protezy zębowej, aparatu ortodontycznego lub ich naprawy.

Leczenie ortodontyczne wad zgryzu

W ramach gwarantowanego leczenia ortodontycznego wad zgryzu pacjentowi przysługuje:

 • leczenie z zastosowaniem aparatu ruchomego – do końca 12. roku życia
 • kontrola wyników leczenia po jego zakończeniu do ukończenia 13. roku życia
 • zdjęcie pantomograficzne – dwa razy w trakcie całego leczenia ortodontycznego
 • naprawa aparatu
 • korekcyjne szlifowanie zębów
 • proteza dziecięca częściowa i całkowita

Dodatkowe świadczenia gwarantowane dla wybranych grup

Dzieciom i młodzieży do 18. roku życia przysługują, między innymi

 • zabezpieczenie lakiem bruzd zębów szóstych w ramach profilaktyki – do ukończenia siódmego roku życia
 • lakierowanie wszystkich zębów stałych
 • impregnacja zębiny zębów mlecznych
 • całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba mlecznego
 • kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych
 • leczenie chorób przyzębia
 • zabiegi chirurgiczne takie jak: operacyjne odsłonięcie zatrzymanego zęba, operacyjne usunięcie zawiązków zębów ze wskazań ortodontycznych, resekcja wierzchołka korzenia zębów przednich, rozszerzone leczenie endodontyczne (kanałowe).

Kobietom w ciąży i okresie połogu przysługują między innymi

 • rozszerzone leczenie endodontyczne (kanałowe)

Osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym i znacznym jeżeli wynika to ze wskazań medycznych, przysługuje:

 • znieczulenie ogólne przy wykonywaniu świadczeń gwarantowanych
 • kompozytowe materiały światłoutwardzalne do wypełnień

Wykaz materiałów stosowanych przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych

Materiały stosowane przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych dla wszystkich świadczeniobiorców:

 • materiał do wypełnień czasowych
 • cementy podkładowe na bazie wodorotlenku wapnia, cement fosforanowy
 • cementy glasjonomerowe
 • kompozytowy materiał chemoutwardzalny do wypełniania ubytków w zębach przednich górnych i dolnych (od 3+ do +3, od 3- do – 3)
 • amalgamat kapsułkowy typu non gamma 2
 • materiały do wypełnień kanałów korzeniowych
 • ćwieki gutaperkowe
 • masa wyciskowa alginatowa
 • masa do wycisków czynnościowych przy bezzębiu
 • nici chirurgiczne
 • szyny unieruchamiające, drut ligaturowy

Materiały stosowane dodatkowo przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia

 • światłoutwardzalny materiał kompozytowy do wypełniania ubytków w zębach siecznych i kłach w szczęce i żuchwie
 • laki szczelinowe
 • lakiery
 • cement chirurgiczny jako opatrunek przy zabiegach w obrębie przyzębia

Materiał stosowany dodatkowo przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych kobietom w ciąży i w okresie połogu

 • cement chirurgiczny jako opatrunek przy zabiegach w obrębie przyzębia